اعزام حسابداراعزام حسابدار

Accountant dispatch


مجموعه مالی کده قادر به تامین نیروی مالی و کارشناس حسابداری و حسابرسی برای شرکت و بنگاه تجاری شما می باشد.
کارشناسان مالی کده به صورت تمام وقت، پاره وقت،حضوری و یا دور کاری در خدمت شما عزیزان می باشند.

با توجه به هزینه های چشمگیر استخدامی به صورت تمام وقت می توانید امور مالی خود را به صورت پروژه ای و بر اساس قرارداد به این مجموعه واگذار فرمایید.
یکی از محاسن مجموعه مالی کده این است که در کنار ما می توانید تمام امور مالی و مالیاتی و... را با خیال راحت مدیریت کنید.


با تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.