همکاری با ما

استخدام حسابدار و مدیر مالی

- معاون مالی و اداری

حداقل 15 سال سابقه کار در زمینه مالی و امور اداری

- مدیر مالی

7 تا 10 سال سابقه کار حسابداری و مدیریت

- رئیس حسابداری

5 تا 7 سال سابقه کار حسابداری

- حسابدار

تسلط نسبی به اصول حسابداری، مواد قانونی مالیات، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده

- سایر

اگر فکر می کنید شما می توانید تحولی در شرکت حسابداری مالی کده ایجاد کنید ما پذیرا شما هستیمبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.