یکی از مهم ترین چالش های مربوط به حوزه مالی ، حسابرسی و فرآیند های کنترل داخلی می باشد.امر حسابرسی در بعضی مواقع به صورت اختیاری و به تصمیم مدیریت در مجموعه اجرا می شود و برای مدیریت و صاحبان سهام اطمینان خاطر نسبی به ارمغان می آرود که این امر به وسیله حسابرسان داخلی مجموعه نجام می شود.اعمال حسابرسی در مجموعه ها باعث می شود که فرآیند های مالی و حسابداری و همچنین قوانین مالیاتی و بیمه ای که شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند ، طبق چهارچوب های قابل قبول مربوطه اجرا و ثبت وضبط شوند.

در مواقعی نیز شرکت ها ملزم به ارائه گزارشات حسابرسی می باشند، دلیل الزام شرکت ها به حسابرسی بر اساس قوانین وضع شده در امور مالیاتی و قانون تجارت می باشد. در این حالت، گزارشات حسابرسی باید به تایید موسسات حسابرسی دارای مجوز(حسابدار رسمی) برسد.تایید این گزارشات به این معنی است که گزارشات باید توسط موسسه حسابرسی مهر و امضا شود.از مهم ترین موارد انجام حسابرسی صورتهای مالی ، شرکت در مزایده و مناقصه و افزایش سرمایه در شرکت های بورسی یا ارائه آن در مجمع صاحبان سهام در راستای شفاف سازی وضعیت و حساب های شرکت می باشد.


خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

حسابرسی مجموعه کنترل و بررسی هایی می باشد که شامل رسیدگی به اسناد و مدارک و اطلاعات مالی یک مجموعه می شود که این رسیدگی ها در انتها منجر به تهیه یک گزارش می شوند که در آن حسابرس، نظر خود را در خصوص روش های بکار گرفته شده حسابداری و صحت و سقم صورت های مالی آن مؤسسه یا واحد تجاری اعلام می کند. حسابرس باید برای انجام این روند، اسناد و اطلاعات مالی و سیستم کنترل های داخلی مجموعه را مورد مطالعه قرار داده و موجودیت و مالکیت دارایی ها و بدهی ها را به اثبات رساند.

طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسلامی تمام شرکت ها و اشخاص که درآمد ناخالص آن ها بیشتر از پنجاه میلیارد ریال و یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار در ترازنامه) بیش از هشتاد میلیارد ریال می باشد، مشمول حسابرسی می شوند که حداکثر 3 ماه بعد از انقضای ارائه اظهارنامه باید گزارش  را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند و در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی مشمول جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلق می شوند.

دلیل استفاده از خدمات حسابرسی چیست؟

سهامداران شرکت ها و سرمایه گذاران به گونه ای، مالک کسب و کارها و واحدهای تجاری هستند که معمولاً مدیران این شرکت ها نیز هستند. این افراد علاوه بر نداشتن وقت و صلاحیت ، در بیشتر مواقع حتی اختیار آن را ندارند که به حساب ها و وضعیت مزبور رسیدگی کنند، به همین خاطر، این وظیفه را به افرادی بی طرف و دارای صلاحیت حرفه ای می سپارند که صرفه حسابرسی نامیده می شود. بدر کل هرمیزان مالکیت از مدیریت جدا باشد، نیاز به حسابرسی بیشتر احساس می شود.خدمات حسابرسی می تواند برای موارد با اهمیت زیر ارائه شود:

  • تنظیم گزارش حسابرسی برای طرح و بررسی در مجامع عمومی شرکتها و موسسات یا هیاتهای مدیره
  • تهیه گزارش جهت بازرس قانونی
  • تهیه گزارش حسابرس ویژه در زمانهای مورد درخواست صاحبان (مدیران شرکتها و موسسات) و نیز اشخاص ثالث و ذینفع و مراجع ذیصلاح
  • تنظیم گزارش حسابرسی در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص و استانداردهای حسابرسی و مقررات و الزامات قانونی مالیاتی
  • تنظیم گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرس در ارتباط با قضاوت در زمینه اختلاف بین دو یا چند نفر به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به منظور استفاده در محاکم قضایی

خدمات مرتبط خدمات حسابرسی

سوالات متداول خدمات حسابرسی

مقالات مرتبط خدمات حسابرسیبا تکیه بر دانش فنی و تجربه سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدماتی همچون حسابداری به دو صورت دور کاری و اعزام حسابدار و همچنین خدمات مشاوره مالی و حسابرسی را ارائه میدهیم میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید. خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه ، گزارشات فصلی ، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه ، تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی رو به جنوب نرسیده به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) کوچه پنجم پلاک 8