خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

تدوین و طراحی سیستم کنترل داخلی

ثبت درخواست تدوین و طراحی سیستم کنترل داخلی
برنامه ریزی (Planning)
سازماندهی (Organizing)
 به‌کارگماری‌  (Commanding)
هماهنگی‌ها (Coordinating)
کنترل کردن (Controlling)
5 وظیفه مدیریت در یک شرکت و یا به طور کلی در یک مجموعه از نظر هنری  فایول می باشند
که انجام صحیح وظایف فوق موجب بهره وری مناسب از منابع موجود در هر واحد تجاری جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و بازدهی بالاتر
بالابردن اثربخشی فعالیت ها و فرایندها در امور می شود
حال، ایجاد و پیاده سازی یک ساختار منظم که حتی در نبود مدیران شرکت باعث حرکت به سمت اهداف شرکت شود نه تنها در انجام مسئولیت های محوله به مدیران یاری نموده بلکه موجب اتکای بیشتری در امور مدیریت از جمله تحت نظارت و کنترل بودن ریسک های مختص آن بازار و یا فعالیت می شود
 وجود شفافیت و حل سوالات و مشکلات به وجود آمده در داخل مجموعه به پشتوانه اطلاعات وگزارشات صحیح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و پیاده سازی استراتژی های خرد و کلان با قابلیت اتکا از جمله اهداف وجود مدیریت داخلی در شرکت ها می باشد
کنترل داخلی چیست
کنترل داخلی فرآیندی است که به موجب آن می توان از تحقق اهداف تعیین شده برای یک سازمان اطمینان معقول (نسبی) یافت
کنترل داخلی به تنهایی یک هدف نیست بلکه ابزاری جهت رسیدن هرچه سریعتر به اهداف است وهمچنین نمی تواند تداوم فعالیت یک شرکت را تضمین کند
بهترین و اثر بخش ترین سیستم کنترل های داخلی نیز نمی توانند در جهت رسیدن به اهداف سازمانی به شرکت کمک کنند 
تنها با وجود یک سیستم کنترل داخلی اثربخش و کارا میتوان مدیریت را به پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف سازمانی مطلع و آگاه نمود 
 در نتیجه 
برای دستیابی به اکثر خواسته های ذینفعان داخلی، از استفاده و به کار گیری کنترلهای داخلی نمی توان گریخت
در همین راستا همواره تقاضا برای پیاده سازی سیستمهای کنترل داخلی بهتر و معقول تر مختص فعالیت های گوناگون رو به افزایش است.
با کمی تامل می توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید جهت حل سوالات مطرح شده در زیر هستند. 
اثربخشی و کارآیی عملیات 
قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی 
رعایت قوانین و مقررات مربوط 
تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها 
حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن، سوء استفاده و تقلب 
 
کنترل های داخلی تنها مختص به حسابداری وامور مالی نبوده و کلیه واحدهای تجاری و فعالیت های آن را شامل می شوند. 
سنجش کارایی و اثربخشی کنترل های داخلی برای معین نمودن روش های حسابرسی و حجم رسیدگی های حسابرسان مستقل  جهت اطمینان معقول از چرخه های حسابداری در حسابرسی مالی مبتنی بر ریسک و اظهار نظر بهتر نسبت به گزارشات و صورت های مالی نیز فوق العاده با اهمیت و ضروری می باشد 
 

سوالات متداول تدوین و طراحی سیستم کنترل داخلی