طراحی ماژول های حسابداری و خصوصی سازیطراحی ماژول های حسابداری و خصوصی سازی

accounting Modules design and privatization

مجموعه مالی کده این افتخار را دارد که علاوه بر امور مالی و حسابداری در حوزه IT و کدنویسی نیز در کنار شما باشد.

اگر برنامه های حسابداری و مالی و سایر موارد، احتیاجات شما را فراهم نمیکند و نیاز به تغییرات و شخصی سازی دارید ما میتوانیم به کمک کارشناسان خود ماژول های مورد نظر شما را در بستر وب و اپلیکیشن طراحی و پیاده سازی کنیم.

فاکتور آنلاین به همراه درگاه پرداخت،مدیریت تنخواه آنلاین و سایر امور از خدمات این حوزه می باشد.شما نیز می توانید نیاز های خود را با ما در میان گذاشته تا با کمک کارشناسان مالی کده خواسته شما از صفر تا صد طراحی و پیاده سازی شود.

نکته قابل توجه درگروه مالی کده همکاری مطلوب و توام کارشناسان مالی با کارشناسان IT می باشد که بستر مناسبی برای رفع نیازهای شما فراهم می آورد.


با تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.