کتمان درامد چیست؟

کتمان درامد چیست؟

ما در این مقاله به بررسی کتمان درامدی و همچنین اهمیت مقابله با کتمان درامد مالیاتی برای سازمان آمور مالیاتی پرداخته ایم.

کتمان درامد و جرائم مربوط به آن چیست؟در مواردی بعضی از مودیان مالیاتی به دلایل مختلف به کتمان درامد های خود روی می آورند و یکی از اصلی ترین و مهم ترین دلایل کتمان دارمد مالیاتی این است که صاحب کسب و کار می خواد پول کمتری را به اداره مالیات بپردازد.

درامد کتمان شده چیست؟

به عنوان نمومنه شما شرکتی را در نظر بگیرید که بخش زیادی از تبادلات و تجارت خود را در گزارش های مالی و نرم افزارهای حسابداری ثبت نکرده و در واقع گزارش های مالیاتی را به اداره  و سازمان مالیاتی مربوطه گزارش نکرده است این خود جنبه کتمان درآمد مالیاتی را از سازمان نشان می دهد که با اطلاع اداره مالیات مشمول جریمه سنگین خواهند شد.
هنگامی که می گوییم کتمان درامدی صورت گرفته است در واقع منظورمان این است که یک شرکت و یا یک سازمان در واقع بخشی از درامد های خود در طول یک سال را پنهان کرده اند و تمام درامد های یک شرکت به طور کامل به اداره و سازمان امور مالیاتی گزارش نشود.
ممیزان مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارکی که از نظر آن ها قابل اعتماد باشد و بررسی اسناد  و مدارک می‌ توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق‌الذکر مبادرت نمایند.

جریمه کتمان درامد چیست؟

طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم اگر مودیان مالیاتی در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به درآمدهای خودکتمان کنند و در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی براساس اسناد درآمد وهزینه عدم تطابق خوداظهاری مودیان مشخص شود،کتمان درآمد مستوجب جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد.
با استناد به ماده های قانون 190 قانون مالیات های مستقیم که به تصویب سازمان امور مالیاتی کل کشور رسیده است. مخفی سازی درآمد ها به هر نحو و همچنین ایجاد فاکتور های غیر رسمی دروغین برای بالا بردن هزینه ها و تعرفه ها مشمول جریمه خواهد شد. این را در نظر داشته باشید که مودیان مالیاتی که درآمد خود را به هر نحوی کتمان کنند علاوه بر ارتکاب جرم مالیاتی، مشمول ۳۰ درصد جریمه غیرقابل بخشودگی نیز خواهند شد.
به نوعی می توان گفت که کتمان درامد خط قرمز سازمان امور مالیاتی حساب می شود و به همین دلیل برای آن هایی که سعی در پنهان کردن درامد های خود داشته باشند جرائم سنگین و غیر قابل بخشش در نظر گرفته است.
در ادامه توجه شما را به بخشنامه شماره 17940 مورخ 12/10/1384 جلب می نماییم.
نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

1-    منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آ‌‌‌ن‌ها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق‌الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

2-     هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یاتحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147 و 148 قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.

ارسال نظر

نظرات کاربرانبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.