بررسی انواع هزینه در حسابداری صنعتی

بررسی انواع هزینه در حسابداری صنعتی

ما این مقاله را به بررسی انواع هزینه و همچنین بررسی هزینه های تولید در حسابداری صنعتی و روش ها و راهکار ها اختصاص داده ایم.

بررسی انواع هزینه در حسابداری صنعتیدر حسابداری صنعتی، هزینه‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در زیر، برخی از اصلی‌ترین انواع هزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

هزینه‌های تولید: این هزینه‌ها مربوط به تولید کالاها یا ارائه خدمات توسط شرکت است. این شامل هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار، اجاره تجهیزات، مصرف انرژی، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با فرآیند تولید می‌شود.

هزینه‌های بازرگانی: این هزینه‌ها به فعالیت‌های بازاریابی، فروش و توزیع محصولات یا خدمات شرکت اختصاص دارد. این شامل هزینه‌های تبلیغات، تحقیق و توسعه، فروش و بازاریابی، حمل و نقل و هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های بازرگانی دیگر است.

هزینه‌های اداری: این هزینه‌ها به عملکرد مدیریتی و اداری شرکت ارتباط دارد. این شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان اداری، هزینه‌های اجاره دفتر، تجهیزات و نرم‌افزارهای اداری، هزینه‌های حسابداری و مالی، و سایر هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های اداری است.

هزینه‌های مالی: این هزینه‌ها به فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت مربوط است. این شامل هزینه‌های بهره و سود، هزینه‌های اعتباری و امور بانکی، هزینه‌های مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌های مالی می‌شود.

هزینه‌های عمومی: این هزینه‌ها به فعالیت‌های عمومی و غیرمستقیم شرکت اختصاص دارد. این شامل هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها، هزینه‌های بیمه، مالیات، هزینه‌های حقوقی و قانونی و هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های عمومی دیگر است.

مهم است بدانید که این دسته بندی هزینه‌ها نسبی است و بسته به نوع صنعت و سازمان ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. همچنین، هزینه‌های برای هر سازمان می‌تواند متفاوت باشد و بسته به نوع فعالیت و سیاست‌های حسابداری سازمان، ممکن است دسته‌بندی دیگری از هزینه‌ها نیز وجود داشته باشد.

هزینه های تولید در حسابداری صنعتی و نحوه محاسبه آن

هزینه‌های تولید به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً با فرآیند تولید کالاها یا ارائه خدمات توسط شرکت مرتبط هستند. این هزینه‌ها می‌توانند شامل هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار، اجاره تجهیزات، مصرف انرژی، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با فرآیند تولید باشند.

برای محاسبه هزینه‌های تولید، معمولاً از سه روش مختلف استفاده می‌شود:

روش هزینه مواد مستقیم (Direct Materials Cost): در این روش، هزینه مواد اولیه مستقیماً با توجه به میزان مصرف مواد در فرآیند تولید محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، هزینه موادی که به طور مستقیم در تولید کالاها یا ارائه خدمات استفاده می‌شود، در این روش محاسبه می‌شود.

روش هزینه نیروی کار مستقیم (Direct Labor Cost): در این روش، هزینه نیروی کار مستقیماً مرتبط با فرآیند تولید در نظر گرفته می‌شود. این شامل هزینه دستمزد و مزایای پرداختی به کارگرانی است که به طور مستقیم در فرآیند تولید شرکت شرکت دارند.

روش هزینه تعمیرات و نگهداری (Overhead Cost): در این روش، هزینه‌های غیرمستقیم مربوط به تولید که نمی‌توان آن‌ها را به صورت مستقیم به یک محصول یا خدمت خاص اختصاص داد، محاسبه می‌شود. این شامل هزینه‌های اجاره تجهیزات، مصرف انرژی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و سایر هزینه‌های غیرمستقیم می‌شود. برای تخصیص این هزینه‌ها به محصولات، معمولاً از روش‌های تخصیص هزینه مانند روش تخصیص بر اساس ساعت کارکرد، تخصیص بر اساس واحد تولید یا تخصیص بر اساس درصدی از هزینه‌های تولید استفاده می‌شود.

مهم است بدانید که روش‌ها و معیارهای محاسبه هزینه‌های تولید ممکن است بسته به نوع صنعت و سازمان متفاوت باشد. همچنین، در برخی موارد، هزینه‌های تولید می‌تواند شامل هزینه‌های دیگری نیز باشامل هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، هزینه‌های اجاره ساختمان و سایر هزینه‌های مرتبط با فرآیند تولید می‌شود.

معمولاً برای محاسبه هزینه‌های تولید، اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اطلاعات می‌توانند از سیستم حسابداری شرکت (مانند دفترچه حساب‌ها و گزارشات مالی) و سیستم‌های مدیریت تولید (مانند سیستم ERP) جمع‌آوری شوند.

برای محاسبه هزینه مواد مستقیم، میزان مصرف مواد در فرآیند تولید بر اساس اطلاعات واحد تولید و قیمت مواد محاسبه می‌شود. سپس مجموع هزینه‌های مواد مستقیم بر حسب مقدار مصرف شده در فرآیند تولید به دست می‌آید.

برای محاسبه هزینه نیروی کار مستقیم، میزان ساعت کاری کارگران مستقیم در فرآیند تولید به همراه دستمزد و مزایای پرداختی به آن‌ها محاسبه می‌شود. مجموع هزینه‌های نیروی کار مستقیم بر اساس مجموع ساعت کاری و هزینه دستمزد به دست می‌آید.

روش‌های مختلفی برای تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم به محصولات وجود دارد. این ممکن است شامل تخصیص بر اساس هزینه ساعت کارکرد، تخصیص بر اساس واحد تولید، تخصیص بر اساس درصد از هزینه‌های تولید و یا روش‌های دیگر باشد. هدف از این تخصیص، به دست آوردن مبلغی است که برای هر محصول به عنوان هزینه تولید در نظر گرفته می‌شود.

به طور کلی، محاسبه هزینه‌های تولید دقیق و دقیق نیازمند داشتن سیستم حسابداری موثر و دقیق است. با توجه به اطلاعات مالی و عملیاتی صحیح، شرکت می‌تواند هزینه‌های تولید را برای برنامه‌ریزی مالی، تصمیم گیری‌های استراتژیک و تعیین قیمت محصولات به طور صحیح تعیین کند.

جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی صحیح را برای محاسبه هزینه‌های تولید

برای جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی صحیح برای محاسبه هزینه‌های تولید، می‌توانید بر اساس مراحل زیر عمل نمایید:

سیستم حسابداری: از یک سیستم حسابداری موثر و دقیق استفاده کنید. این سیستم باید قادر باشد تا اطلاعات مالی مربوط به هزینه‌های مواد، نیروی کار و هزینه‌های غیرمستقیم را به درستی ثبت و ذخیره کند. معمولاً سیستم‌های ERP (نرم‌افزار مدیریت منابع سازمانی) و نرم‌افزارهای حسابداری مدیریتی معتبر می‌توانند این اطلاعات را ارائه دهند.

بررسی سیستم هزینه‌ها: مطالعه سیستم هزینه‌های شرکت خود را انجام دهید. این شامل مشاهده فرآیندهای تولید، شناسایی منابع مورد استفاده (مواد، نیروی کار، تجهیزات) و تعیین روش‌های تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم به محصولات است. این بررسی به شما کمک می‌کند تا بهترین روش‌های تخصیص هزینه را انتخاب کنید و از دقت و کارآمدی سیستم هزینه‌ها مطمئن شوید.

محاسبه هزینه مواد مستقیم: تعیین قیمت و مصرف مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید را بررسی کنید. با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم حسابداری و مستندات مربوطه، میزان مواد مستقیم را برای هر محصول یا خدمت محاسبه کنید و هزینه مواد مستقیم را بدست آورید.

محاسبه هزینه نیروی کار مستقیم: بررسی دستمزد و مزایای پرداختی به کارگرانی که به طور مستقیم در فرآیند تولید شرکت شرکت دارند. با در نظر گرفتن میزان ساعت کاری و هزینه دستمزد، مجموع هزینه نیروی کار مستقیم را بدست آورید.

ارسال نظر

نظرات کاربرانبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.