برنامه ریزی در حسابرسی

برنامه ریزی در حسابرسی

برنامه ریزی در حسابرسی چیست و مراحل برنامه ریزی حسابرسی کدامند

برنامه ریزی در حسابرسی 

مفهوم برنامه ریزی در عملیات حسابرسی :

اولین مرحله از مراحل عملیات حسابرسی مرحله برنامه ریزی است.

برنامه ریزی در حسابرسی به معنای آن است که حسابرسان ابتدا به ساکن صاحبکار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای شروع رسیدگی ها به محل کار وی نمی روند.

برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و ماهیت، زمانبندی اجرا و حدود و روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی.

هدف برنامه ریزی، انجام به موقع و اثربخش حسابرسی است.

مراحل برنامه ریزی حسابرسی به شرح زیر می باشد:


1) برنامه ریزی حسابرسی

2) کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

3) ارزیابی سیستم کنترل داخلی

4) طراحی و اجرای آزمون کنترل ها

5) برآورد خطر کنترل (CR)

6) برآورد خطر عدم کشف (Cd)

7) طراحی و اجرای آزمون های محتوی

8) بررسی تکمیلی

9) گزارش حسابرس

نکته: در صورتی که ارزیابی سیستم کنترل داخلی (مرحله 3) غیر موثر باشد از انجام مرحله 4 یعنی طراحی و اجرای آزمون کنترل ها خودداری می کنیم.
شرکت حسابداری مالی کده ارائه دهنده خدمات حسابرسی برای شما عزیزان گزانقدر می باشد.

ارسال نظر

نظرات کاربرانبا تکیه بر دانش فنی و تجربه سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدماتی همچون حسابداری به دو صورت دور کاری و اعزام حسابدار و همچنین خدمات مشاوره مالی و حسابرسی را ارائه میدهیم میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید. خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه ، گزارشات فصلی ، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه ، تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی رو به جنوب نرسیده به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) کوچه پنجم پلاک 8