سه روش کسب شواهد حسابرسی 1.روش های برآورد خطر 2.آزمون اثربخشی کارکرد کنترل ها 3.آزمون های محتوا

شواهد حسابرسی

روش های کسب شواهد حسابرسی

شواهد حسابرسیروش های کسب شواهد حسابرسی عبارتند از:
1.روش های برآورد خطر
2.آزمون اثربخشی کارکرد کنترل ها
3.آزمون های محتوا

توضیحات :
روش های برآورد خطر:
روش های حسابرسی که به منظور کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، از جمله کنترل های داخلی آن، برای برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (خطر ذاتی و کنترل) در سطح صورت های مالی و در سطح ادعاها، اجرا می شود، اصطلاحا روش های برآورد خطر نامیده می شود.
آزمون اثربخشی کارکرد کنترل ها :
روش های حسابرسی که به منظور کسب شواهد حسبرسی درباره اثزبخشی کارکرد کنترل های داخلی در سطح ادعاها، در صورت ضرورت و یا به تشخیص حسابرس اجرا می شود، اصطلاحا آزمون کنترل ها نامیده می شود.
اجرای آزمون کنترل ها توسط حسابرس در دو حالت ضروری است :
الف) هرگاه برآورد حسابرس از خطر، حاکی از اثربخشی کارکرد کنترل ها باشد، آنگاه حسابرس ملزم است برای پشتیبانی از برآورد خطر، آن کنترل ها را آزمون کند.
ب) هرگاه آزمون های محتوا، به تنهایی شواهد حسابرسی کافی و مناسبی را فراهم نکند، حسابرس برای کسب شواهد حسابرسی درباره اثربخشی کارکرد کنترل ها ملزم به انجام آزمون کنترل ها می باشند.
آزمون های محتوا :
روش های حسابرسی که به منظور کشف تحریف های بااهمیت در سطح ادعا ها اجرا می شوذ، اصطلاحا آزمون های محتوا نامیده می شود. اجرای آزمون های محتوا درباره موارد بااهمیت ادعاها (گروههای معاملات، مانده حساب ها و موارد افشا) جهت کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، همواره الزامی است.

 

ارسال نظر

نظرات کاربرانبا تکیه بر دانش فنی و تجربه سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدماتی همچون حسابداری به دو صورت دور کاری و اعزام حسابدار و همچنین خدمات مشاوره مالی و حسابرسی را ارائه میدهیم میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید. خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه ، گزارشات فصلی ، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه ، تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی رو به جنوب نرسیده به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) کوچه پنجم پلاک 8