خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

سوالات متداول اظهارنامه مالیاتی

براساس تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر به هر دلیلی، در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی، اشتباهی رخ داده است، مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، می‌تواند نسبت به رفع اشتباهات اقدام کند و اسناد و مدارک اصلاحی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. ولی توجه کنید که تاریخ تسلیم اظهارنامه، همان تاریخ ارائه اظهارنامه اول است.

براساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان که مصوب پانزدهم آبان ماه سال ۱۳۸۹ مجلس می باشد، فقط بخشی از درآمدهای شرکت دانش بنیان که توسط کارگروه ارزشیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مصداق فعالیت دانش بنیان باشند و در سال مالی مشخص به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است از پرداخت مالیات معاف می باشد. به عبارتی مشمولیت مالیاتی این شرکت ها در موقع تسلیم اظهارنامه، بر دوش کارگروه مصادیق فعالیت های دانش بنیان هست که به صورت سالانه و بعد از ارزشیابی دوره ای و بررسی مستندات و مدارک شرکت، مراتب را به طور رسمی و مکتوب به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند.

زمان بررسی مالیاتی، بازه زمانی است که طبق قانون مالیات های مستقیم، مامور مالیاتی مجاز می باشد مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا بقیه پایه های مالیاتی را مشخص و اخذ کند. بعد از گذشت این مهلت، این اجازه از ایشان سلب می شود. طبق ماده 156 قانون مالیات های مستقیم، این زمان برای مودی که در مهلت مقرر، ‌ اظهارنامه مالیاتی را تسلیم سازمان کرده، 1 سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد می باشد. اگر در زمان مقرر تسلیم نکرده باشد یا براساس قانون، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سر رسید نباشد، طبق ماده 157 قانون م. م، زمان بررسی مالیاتی، ۵ سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد. به این معنی که سازمان، صرفا قادر است تا ۵ سال از سر رسید، موضوع هر یک از منابع مالیاتی را به شرط وجود شواهد جدید، بررسی کند و بعد از آن این اجازه سلب خواهد شد. پس اگر مودی اظهارنامه ای را ارائه کند یا ترازنامه و حساب سود و زیان را تسلیم کند و بعد از تشخیص علی الراس و صدور برگه، اثبات شود که مودی، دارای فعالیت هایی بوده است که درآمد آن را کتمان کرده است، مالیات با محاسبه درآمد ناشی از آن کتمان فعالیت مذکور، دوباره محاسبه خواهد شد.

به عبارتی منظور همان ارزش افزوده خرید و فروش کالا یا خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه ارائه شده به سازمان در زمان مقرر هست. به این معنی که ارقام مندرج در صورت سود و زیان و حساب درآمد و هزینه باید با تکیه بر اسناد و مدارک مثبه باشد.

گروه اول آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستیم، مشاغلی می باشد که باید دفاتر روزنامه و دفترکل یا هر دفتر حساب دستی یا مکانیزه (منظورهمان اطلاعات خروجی از نرم افزارهای حسابداری است) که متکی به اسناد و مدارک مثبته و معتبر است، نگهداری کنند و اگر ممیزان مالیاتی آن ها را درخواست کردند، بتوان به آن ها ارائه کرد.

گروه دوم آیین نامه اجرایی، مشاغلی می باشند که باید درهر سال مالیاتی، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا خدمات و سایر درآمد ها و اسناد خرید کالا و هزینه های مربوطه را با تفکیک و ترتیب تاریخ وقوع هر رویداد مالی، نگهداری کرده و در سر فصل درآمد و هزینه ماهانه ثبت کرده و ضمیمه اظهارنامه مالیاتی خود کنند.

این گروه از صاحبان مشاغل، باید در هر سال مالیاتی، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود مانند اسناد فروش کالا یا خدمات و سایر درآمد ها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و ضمیمه اظهارنامه مالیاتی خود کنند.

بله. حکم این ماده درباره کتمان درآمد در اظهارنامه های ارائه شده و یا هزینه های غیر واقعی جاری می باشد.

جریمه دیرکرد از زمان ابلاغ برگه تشخیص اصلی یا متمم تا زمان پرداخت جریمه محاسبه می شود و از مودیان اخذ خواهد گردید.

جریمه دیرکرد از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قادر به محاسبه و مطالبه خواهد بود.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، اگر فاصله بین اعتراض نسبت به برگه تشخیص تا زمان قطعی شدن مالیات، بیشتر از ۱۲ ماه شود، جریمه فقط طی ۱۲ ماه، قابل مطالبه می باشد.

بله. تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی که صاحب املاک تجاری می باشند و املاک خود را اجاره دادند، درآمد حاصل از این امر، مشمول مالیات است و باید در مهلت مقرر، اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره خود را تسلیم کند و اطلاعات آن را در سامانه ثبت نماید.

خیر. نیازی نیست.

خیر. تنها با گرفتن یک کد کاربری و رمز عبور می توان تمام اظهارنامه های اجاره بر درآمد را ارسال کرد.

بله. هنگام ثبت نام شماره اقتصادی، دریافت کد ۴۵ مورد نیاز است.