مشاوره مالی و مالیاتیمشاوره مالی و مالیاتی

financial and tax advisory services

مرحله اول در مشاوره‌ی امور مالی و مالیاتی، مطلع شدن از وضعیت مالی شما است. اگر از وضعیت مالی خود مطلع نیستید، قادربه برنامه ‌ریزی هم نمی باشید. ما به شما کمک می کنیم از وضعیت فعلی خود مطلع شوید و با ترفندها و تجارب متخصصان مالی کده به نتایج مطلوب دست پیدا کنید.

پیچیده‌ بودن قوانین حسابداری و مالی و تخصصی بودن مدیریت نیروی انسانی در این حوزه ،باعث برون سپاری کسب و کارها در امور حسابداری و مراجعه به شرکت‌های حسابداری جهت اخذ مشاوره می شود. قوانین گمراه کننده و بخشنامه‌ های متنوع و ابهامات در قوانین، باعث دشواری در ایجاد یک گزارش مالی و ارائه آن جهت امور مالیاتی می شود. به همین دلیل عدم تخصص در این امر باعث اتلاف وقت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود و درنهایت موجب پرداخت مالیات ‌هایی به‌ مراتب هنگفت می‌شود و باعث خسارت‌ هایی بعضا جبران‌ ناپذیری برای شرکت‌ها و سازمان‌ها می شود. خدمات گروه مالی کده شامل مشاوره مالیاتی، طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مالی، امور حسابداری و حسابرسی و دادرسی های مالیاتی است.

خلاصه سرفصل های مشاوره در گروه مالی کده به شرح زیر است:


1. مشاوره‌ مالی و مشاوره مالياتی
2. مشاوره مالی مهندسی نرم‌افزار از مرحله شناخت تا توليد و بهره‌برداری
3. مشاوره مالی و مالياتی بابت طراحی سيستم‌های مالی
4. مشاوره مالی در زمينه امور کار و تامین اجتماعی
5. مشاوره بابت قوانین تجارت
6. مشاوره مهندسی نرم‌افزار از گام شناخت تا توليد واجرا و بهره ‌برداری


با تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.