خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

اظهارنامه مالیاتی، گزارشات فصلی، معاملات فصلی، گزارشات ماهانه

گزارشات فصلی ( معاملات فصلی )

ارسال صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

Sending the form of quarterly transactions under Article 169 of the Law on Direct Taxes معاملات فصلی

یکی دیگر از وظایف حسابدار ارسال گزارش صورت معاملات فصلی (Seasonal transactions) می باشد.دوستان توجه کنند که حسابدارها این گزارش را با نام های گزارش فصلی یا گزارش ماده ۱۶۹ یا گزارش مکرر می شناسند که هر سه یکی می باشند.


طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم شرکت ها باید اطلاعات معاملات خود را ۴۵ روز بعد از پایان هر دوره (فصل) به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.اطلاعات مورد نیاز این گزارش به شرح زیر می باشد:
1. تنظیم گزارشات خرید
2. تنظیم گزارشات فروش
3. تنظیم گزارشات پرداخت قراردادها
4. تنظیم گزارشات دریافت قراردادها
5. تنظیم گزارشات امتناع
6. تنظیم گزارشات عرضه به مصرف کننده نهایی
7. تنظیم گزارشات واردات
8. تنظیم گزارشات صادرات
9. تنظیم گزارشات حق العملکاری و مدیریت پیمان
10. تنظیم گزارشات اجاره
11. تنظیم گزارشات پیش فروش

در صورتی استفاده از موارد فوق باید جزئیات این اطلاعات را تا ۴۵ روز بعد از هرفصل به سامانه امور مالیاتی بصورت آفلاین یا آنلاین ارسال کنید. عدم ارسال فهرست معاملات فصلی پس از ۴۵ روز،مشمول جریمه معادل ۱% مبلغ معاملات می شود.

لیست مالیات

ارسال خلاصه لیست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات تکلیفی

Send summary of employee payroll and tax payments لیست مالیات

مودیان بعد از محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل خود تا یکماه وقت دارند لیست محاسبات حقوق و دستمزد و مالیات حقوق را برای اداره مالیاتی ارسال کنند (ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم). برای مثال لیست مالیات حقوق فروردین ماه بایذ تا ۳۰ ام اردیبهشت ماه به سامانه مالیات حقوق سازمان امور مالیاتی ارسال شود.نکته این است که در ماه های ۳۱ روزه باید تا پایان روز ۳۰ ام لیست حقوق را ارسال ومبلغ مالیات را پرداخت نمائید.

اگر لیست مالیات حقوق و دستمزد محاسبه شده به سازمان امور مالیاتی ارسال نشود و مبلغ مالیات درآمد کارکنان به سازمان امور مالیاتی پرداخت نشود،بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم،مشمول ۲درصد مبلغ حقوق پرداختی و همچنین در خصوص شرکت های پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد مشمول جریمه خواهند شد. براساس ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم کشور اگر مودی مالیات حقوق را پرداخت نکند ،مشمول ۱۰درصد جریمه مالیات پرداخت نشده می شود و به ازای هرماه تاخیر در پرداخت حقوق مشمول ۲٫۵ درصد مالیات جریمه خواهد بود.

لیست بیمه

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

Send Social Security insurance list لیست بیمه تامین اجتماعی

یکی از وظایف قانونی حسابداران تهیه و تنظیم و ارسال لیست حقوق به سازمان تامین اجتماعی می باشد.بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی تمامی کارفرماها باید خلاصه لیست حقوق و مزایای پرداختی خود را تا انتهای ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. دوستان توجه کنند که در ماه های ۳۰ روزه تا آخر روز ۳۰ ام و در ماه های ۳۱ روزه تا پایان روز ۳۱ ام مهلت دارند لیست خود را ارسال و پرداخت نمائید. نکته مهم این است اگر لیست حقوق و مزایای پرداختی را در زمان مقرر ارسال نشود ناچار می شوید تا لیست را بعد از صرف زمان و هزینه بصورت دستی به شعبه تامین اجتماعی تحویل دهید و پرداخت نمایید.

عدم ارسال و پرداخت مبلغ حق بیمه شامل جریمه هایی به صورت زیر است:

1. اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن تاخیر داشته باشد ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را کاملا قبل از صدور برگ لازم الاجرا پرداخت کند ازپرداخت ۳۰% جریمه های مربوطه معاف می شود.
2. بعد از صدور برگ لازم الاجرا معافیت ۳۰% جریمه های مربوطه لغو می شود و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق می گیرد.
3. جریمه تاخیر ارسال لیست بر اساس میزان حق بیمه متعلقه طبق قانون جرائم مصوب۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی محاسبه و شامل جریمه ۱۰ درصدی می باشد و جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه، به میزان ۲% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب ۸۲/۰۵/۲۶ ، محاسبه و مطالبه خواهد شد.
کاربران عزیز مالی کده توجه کنید که محاسبات حقوق و دستمزد خود را باید در زمان مقرر انجام دهید و تاخیر نداشته باشید. و به این ترتیب است که از جریمه های سازمان تامین اجتماعی در امان می باشید.

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

Send value added statement اظهارنامه ارزش افزوده


تهیه و تنظیم ارزش افزوده نیز از وظایف قانونی حسابدارهاست و پس از پایان هر فصل تا ۱۵ روز فرصت دارید که کلیه معاملاتی که از آنها مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت کرده اید و یا اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت کرده اید را تهیه و تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارسال کنید.اگر دارای معاملاتی باشید که در آنها مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت یا دریافت کرده اید و اطلاعاتش را به سازمان امور مالیاتی ارسال ننمائید مشمول جرایم زیر می شوید:
ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت عدم انجام تکالیف در این قوانین علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جرایم مشروحه زیر خواهند شد:


1. عدم ثبت نام مودیان در مهلت تعیین شده معادل 75% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد است.اگر مودیان در مهلت مقرر ثبت نام نکنند دو حالت برای آنان رخ می دهد، اول اینکه مودی توسط واحد مالیاتی شناسایی گردد که در این حالت از زمان مشمولیت و اجرای قانون، مالیات و عوارض از آنان مطالبه می شود و برای عدم ثبت نام تا زمان شناسایی به میزان 75% مالیات و عوارض مطالبه شده به‌عنوان جریمه به مالیات و عوارض مطالبه شده اضافه می‌شود.حالت دوم اینکه مودی پس از مهلت مقرر ثبت نام می‌کند که در این حالت از زمانی که مشمول اجرای قانون است و تا تاریخ ثبت نام، جرایم مربوطه به مالیات و عوارض فعالیت دوره تاخیر در ثبت ‌نام اضافه می شود.
2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات مربوطه.
3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلقه.
4. عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب بر اساس نمونه اعلام شده معادل ۲۵% مالیات متعلقه.
5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد ، معادل ۵۰% مالیات متعلقه.
6. عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک معادل ۲۵% مالیات متعلقه.

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیاتهای مربوط به این قانون ، باعث تعلق جریمه به میزان ۲% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر می شود. دوستان عزیز مالی کده توجه کنند که مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شامل جرایم سنگینی هستند ، پس حد اکثر تلاش را بر ارسال به موقع و صحیح این گزارش فصلی انجام دهید.

اظهارنامه مالیاتی

ارسال اظهارنامه عملکرد سالانه

Send annual performance statement

تنظیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی یکی دیگر از وظایف حسابدار می باشد که باید با دقت و در زمان مقرر ارسال گردد. اشخاص حقوقی باید اظهارنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان شرکت را حداکثر تا 31 تیرماه به اداره امور مالیاتی، ارائه نمایند.اگر اظهارنامه مالیاتی در زمان تعیین شده برای سازمان امور مالیاتی ارسال نشود مشمول جرایم سنگین خواهد بود.پس لطفا درصورت عدم تسلط بر این مبحث در دوره هایی که مربوط به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی است شرکت نموده و حتما در این موضوع دانش کافی را کسب کنید.


بر اساس مطالب قبل که طی آن اظهارنامه مالیاتی و گزارشات قانونی را توضیح دادیم، می خواهیم به اظهارنامه های مالیاتی دیگر نیز اشاره کنیم و مختصر توضیحی برای کاربران عزیز مالی کده ارائه دهیم:

اظهارنامه اقلام ماترک متوفی

وراث متوفی باید اظهارنامه ای شامل تمام اقلام ماترک متوفی با تعیین ارزش اقلام، روز و تاریخ فوت و با بیان دیون و مطالبات متوفی و سایر مدارک طی یک سال از تاریخ فوت متوفی به سازمان امور مالیاتی، ارائه نمایند.

اظهارنامه شامل اموال مورد وقف، حبس، نذر و وصیت

اظهارنامه ای که متولی موقوفه یا حبس و نذر کننده یا وصی طی آن مشخصات و ارزش مال مورد حبس و نذر و وصیت و وقف را پس از انجام عقد به اداره امور مالیاتی ارائه می کنند.

اظهارنامه معافیت از مالیات سالانه مستغلات

اظهارنامه ای که طی ماده 84 اشخاص حقیقی برای اعلام فقدان درآمد دیگری تا سقف مقرر شده به سازمان امور مالیاتی ارائه می نمایند تا از یک نوع معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک

مودیان مالیاتی مکلف هستند با توجه به معاملاتی که نسبت به املاک خود انجام می دهند اظهارنامه ای تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

اظهارنامه ای که طی آن صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) باید وضعیت درآمد و هزینه های خود را حداکثر تا 31 خرداد ماه ارائه کنند.

اظهارنامه مالیاتی برآوردی

اگر مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکند سازمان امور مالیاتی راساً اظهارنامه ای را برای مودی مالیاتی تنظیم می کند که به آن اظهارنامه مالیاتی برآوردی می گویند.

اظهارنامه شامل صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی هنگام انحلال

مدیران باید اظهارنامه ای حاوی بدهی ها و دارایی های شرکت در مقطع انحلال شرکت تسلیم کنند.

اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

اظهارنامه تهیه شده به وسیله مدیران تصفیه شرکت که مربوط به آخرین دوره عملیاتی شرکت است.

اظهارنامه مالیاتی اصلاحی

اظهارنامه ای که در صورت وجود خطا در در ترازنامه یا حسابهای سود و زیان مودی، اظهارنامه اول را اصلاح می کند.