مشاوره حقوقی ثبت شرکتمشاوره حقوقی ثبت شرکت و برندینگ

incorporate and branding advisory

کسانی که قصد به ثبت رساندن شرکتی را دارند توجه داشته باشند که قبل از ثبت کردن شرکت، مراحل زیادی سپری شود. اما بیشتر مدیران با فرآیند آن زیاد آشنا نیستند و معمولا درموارد ثبت شرکت دچار تعویق می شوند که منجر به ضرر و زیان می شوند. اگر که شرکت ها با مشاور حقوقی ثبت شرکت مشورت نمایند طی این مراحل دچار هیچ مشکلی نشده و می توانند مراحل معمول این کار را به خوبی انجام دهد. در بعضی از شرکت های بزرگ مشاوران حقوقی به شکل تیمی در حال فعالیت می باشند.

عمده فعالیت گروه مالی کده به شرح زیر است:


1. ثبت شرکت
2. طرح صنعتی و اختراع
3. تغییرات شرکت
4. مالیات و کد اقتصادی
5. ثبت برند
6. کارت بازرگانی


با تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.