خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

تحریر و پلمپ دفاتر قانونی

تحریر و پلمپ دفاتر قانونی

legal books
دفتر روزنامه
دفتر کل

رویدادهای مالی ثبتی در دفاتر قانونی پلمپ شده روزنامه و کل، باید توسط حسابداران آگاه و مسلط به ثبت رویدادهای مالی و تحریر دفاتر قانونی به شکل مطلوب وصحیح و مطابق با اصول و قوانین دفتر نویسی در ماده اجرایی 95 قانون مالیات های مستقیم که در قانون تجارت ذکر شده شکل بگیرد. توجه نکردن به اصول دفتر نویسی صحیح و ثبت رویدادهای مالی یک سال مالی در دفاتر سال مالی دیگر باعث رد دفاتر قانونی و شامل جرایم سنگین است. کشور حدود سه میلیون مودی مالیاتی در سال 99 دارد.

بر اساس ماده 6 قانون تجارت مودیان اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت برای اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ شده احتیاج دارند.تمامی شرکت ها در صورتی وجود کارکرد، برای مشخص کردن عملکرد مالی خود باید به تکمیل این دفاتر بپردازند.

در صورتی عدم فعالیت، شرکت باید جهت اعلام این موضوع به دارایی، دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی یا سفید به حوزه دارایی شرکت ارائه کند.

عدم ارائه دفاتر شامل جریمه ای معادل 20% مالیات و در صورت رد دفاتر شامل جریمه ای معادل 10% مالیات می شود.

دلیل نامگذاری این دفاتر به نام دفاتر پلمپ این است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ و ثبت می شوند.

برای تهیه دفاتر پلمپ شده هر سال باید در سال قبل اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده شود. مثلا برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 98 تا پایان اسفند سال 99 باید اقدام نمود.

نحوه پلمپ دفاتر

اولین گام درخواست پلمپ دفاتر تجاری مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی www.irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری) است. اگر که متقاضی پلمپ دفاتر، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد باید از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ، (نوع شخص متقاضی) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

1. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده تمامی اعضای مجموعه
2. مهر شرکت
3. روزنامه رسمی آخرین تغییرات
4. روزنامه رسمی تاسیس

موارد کاربرد دفاتر پلمپ

ارسال اظهارنامه مالیاتی
• تهیه کارت بازرگانی