توضیح خدمت  تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای مدیران ارشد که وظیفه تصمیم گیری را در هر بنگاه اقتصادی عهده دار می باشند از اهمیت خیلی زیادی برخوردار می باشد. مدیران به سطح دانش تحلیلی بالایی نیاز دارند و وظایف مختلفی نیز بردوش می کشند که از بارزترین آنها می توان به برنامه ریزی و کنترل امور اشاره کرد و در نظر داشتن رویکرد تحلیل مالی و توانایی تجزیه اقلام صورت های مالی برای آن ها موضوعی مهم به حساب می آید. انجام تصمیم گیری ها طبق اطلاعاتی صورت می پذیرد که در اختیار مدیران قرار گرفته است. مدیران با اقسام مختلفی از اطلاعات مواجه هستند که قسمت متعددی از آن در صورتهای مالی هر شرکت نمایان می شود مانند اطلاعات مرتبط به وضعیت تولید و ضنعت، اطلاعات مربوط با منابع انسانی، اطلاعات مالی و سایر مواردی ازاین قبیل. در این بین صورت ها و اطلاعات مالی را می توان خاص ترین و مهمترین اطلاعاتی دانست که در اختیار مدیران قرار می گیرد. این اهمیت به خاطر این است که اطلاعات مالی که در اقسام صورت مالی ویژگیهای مطلوب و منحصر به فردی دارند که آن را بیان می کنیم: مرتبط با تصمیمات مدیران، کمی بودن، غیرقابل تفسیر و هم زمان قابل اعتماد بودن.

 از موارد مطروحه می توان اهمیت و حساسیت برخورداری و بهره گیری از اطلاعات مالی را احساس کرد. به دلیل این که عمده اطلاعات مالی یک مجموعه در صورت های مالی آن آشکار می شود و صورت های مالی را می توان خلاصه یا عصاره اطلاعات مالی هر شرکت دانست؛ بنابراین تحلیل صورتهای مالی می تواند فضایی کلی از شرایط و عملکرد بنگاه را در اختیار مخاطبین قرار دهد.

صورت مالی از ترازنامه، گزارش عملکرد سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد تشکیل شده است. این گزارشات ما حصل فرآیند واحد حسابداری شرکت ها می‌باشد. صورت مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه می شود که خود آن‌ها هم  بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی استوار می باشند. صورت مالی باید به شکلی تهیه شود که وضعیت مالی و عملکرد شرکت از نظر مالی شفاف و آشکار نمایان کند. براساس موارد فوق اگر صورت مالی طبق استانداردهای حسابداری تنظیم شود، قادر است کمک بسزایی به مدیریت عامل و سایر مدیران ارشد با هدف بررسی دقیق ‌تر و تصمیم ‌گیری صحیح‌ تر کند. به همراه صورت مالی، یادداشت‌های توضیحی می باشد که جزو لاینفک آن است.

سوالات متداول تجزیه و تحلیل صورت های مالیبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.