توضیح خدمت لیست بیمه

لیست بیمه

کارفرما  یا صاحبان مجموعه ها در مقابل فعالیت و کارکرد پرسنل یا کارگر ملبغی را به او پرداخت می کند که آن را همان دستمزد یا حقوق می نامند. این مبلغ بیانگر اهمیت کار، فعالیت و حضور پرسنل آن شرکت یا موسسه در فرآیند تولید یا فعالیت اقتصادی و عملیاتی می باشد. دستمزد یا حقوق در به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده قیمت کالا، خدمات یا محصول تولید شده، محاسبه و تعیین می شود و به بهای تمام شده و بالطبع قیمت فروش تاثیر می گذارد.


بعد از تکمیل مراحل ثبت نام کد کارگاهی و نام نویسی کارکنان، کارفرما مکلف است در موعد قانونی مقرر نسبت به تهیه و ارسال لیست بیمه ی کارکنان اقدام نماید. سپس سایت سازمان تامین اجتماعی فایل های بازگذاری شده بیمه ماهانه کارگاه را دریافت، بررسی و تایید می نماید و در آخر پرداخت ها را ثبت می کند و جزو سابقه بیمه ای کارگاه و کارکنان ذخیره می نماید.

 

 

 


لیست حقوق و دستمزد


برخی از سازمان ها تعریف های متفاوتی از حقوق و دستمزد دارند. این مجموعه ها به مبالغی که به شکل ماهانه به پرسنل پرداخت می شود را حقوق می گویند و به رقمی که برای کار ساعتی یا روزانه پرداخت می کنند، دستمزد می گویند. به عبارتی می توان بیان کرد که بر این اساس، کارمندان دائم یا تمام وقت حقوق دریافت می کنند و کارکنان موقت، پاره وقت یا روز مزد، دستمزد دریافت می کنند.

 


محاسبه حقوق و دستمزد:


به دست آوردن حقوق یا دستمزد کارکنان ریزه کاری های مختلف و با اهمیتی دارد که کارفرما می بایست در هنگام انجام این امر دقت مورد نظر را داشته باشد. مشخصات هر کدام از پرسنل باید در فیش حقوقی مخصوص به ایشان به طور جداگانه درج شود تا محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان راحت تر انجام شود و مشکلی به وجود نیاید. شیوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است و نیاز به تخصص، اطلاعات و دقت فراوانی می باشد. عده ای به اشتباه می پندارند که عملیات حسابداری صرفا دانستن تمام هزینه ها و ثبت و ضبط آنها در دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد، در صورتی که حسابداری جاری جزئیات با اهمیت و دقیقی را شامل می شود که در صورت اشتباه داشتن در آن کل مراحل حسابداری یا مالی دچار مشکل می شود و باید مجدد و از ابتدا انجام شود. به عبارتی می توان گفت فردی که اقدام به محاسبه و ثبت اطلاعات کارکنان در دفاتر روزنامه و کل می نماید می بایست از سیستم های حقوق و دستمزد، قوانین مالیاتی، نحوه ارسال لیست بیمه  و تغییرات و بروز شدن سالانه یا مقطعی آن، آگاهی مکفی داشته باشد. و اینکه نیاز است به موارد بیان شده در ادامه مطلب آشنایی کافی داشته باشد:


•    قوانین بیمه
•    اضافه کاری ها و اسناد مربوطه
•    ماموریت ها
•    انواع بن ها و اضافات شغلی
•    موارد سختی کار
•    غرامت
•    تغییرات آب و هوا
•    تسهیلات و مبالغ وام
•    وسایر موارد

 


محاسبه حقوق و دستمزد در بهای تمام شده:


موضوع دیگر این می باشد که رقم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده یا خدمات ارائه شده محاسبه می گردد، این مبلغ در قیمت گذاری آتی یا نهایی آن کالا یا خدمات موثر می باشد. در این صورت، این مبلغ علاوه بر اینکه از نظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه نیاز به تجزیه و تحلیل، بررسی دقیق و اندازه گیری دوره ای دار. یکی از مواردی که راندمان و بهره وری یک مجموعه را به بالا سوق می دهد، رابطه خوب و اصولی کارکنان و کارفرمایان با یکدیگر می باشد. این موضوع می تواند به انگیزه کار کارکنان را افزایش دهد و عملکرد شرکت را رو به پیشرفت هدایت کند. محاسبه منصفانه حقوق و دستمزد، دقت و صحت در تعیین حقوق و دستمزد روابط کارفرما و کارکنان را بهبود می بخشد. تمام سازمان ها و شرکت ها براساس قانون موظف می باشند لیست حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان را به شکل دقیق تعیین کرده و در اختیار شرکت های بیمه و سازمان های دولتی مرتبط به این امور (مانند سازمان بیمه تامین اجتماعی یا حسابرس بیمه) قرار دهند. شرکت ها در صورت تاخیر و ایجاد مشکل برای این ارگان ها مجبور به پرداخت جریمه می شوند. 

 


ارسال لیست بیمه:


بر اساس قانون مالیات های مستقیم ماده 197 شرکت ها و اشخاص حقیقی باید لیست حقوق و مزایای ماهانه کارکنان را به آن واحد های مالیاتی که در آنجا تشکیل پرونده داده بودند تقدیم کنند. لیست بیمه باید طی سی روز به سازمان مربوطه تحویل داده شود وگرنه برای مسئولین آن جرائم مالیاتی در پی خواهد داشت. این شرکت ها باید مالیات حقوق کارکنان را با درصد مالیاتی که اداره مالیات اعلام می کند محاسبه و تحویل اداره مالیات دهند. بدین ترتیب، با توجه به سختی کار و تخصص مورد نیاز در زمینه حسابداری برای تهیه و ارسال لیست حقوق، مزایا و دستمزد کارکنان بهتر است از کمک افراد خبره در این کار استفاده نمایید. لیست بیمه حقوق و دستمزد باید با دقت و حوصله کافی تکمیل گردد که موارد زیر را در بر دارد:


•    مشخصات
•    کارکرد کارکنان
•    قیمت ها
•    مزایای مشمول بیمه و مالیات
•    مزایای مشمول بیمه
•    مزایای مشمول مالیات
•    مزایای معاف از بیمه و مالیات
•    بخش های کسورات

 


جریمه دیرکرد ارسال لیست بیمه 1400


الزام است که لیست بیمه درهر ماه، حداکثر تا پایان روز ماه بعد تنظیم و تسلیم و پرداخت شود. اگر لیست بیمه بعد از این موعد ارسال شود، جریمه ای معادل 10%  جریمه  بابت دیرکرد، خواهد بود.
•    به مثال توجه نمایید، کارکرد اردیبهشت ماه 1400 از ابتدای اردیبهشت ماه الی انتهای خرداد ماه یعنی پایان روز 31/03/1400 قابل ثبت و ارسال می باشد. اگر ثبت این لیست، بعد از این تاریخ صورت پذیرد، قطعا مشمول جریمه می شود.

 


جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه 1400


اگر لیست بیمه در زمان قانونی مقرر پرداخت نگردد، مشمول 2% جریمه دیرکرد بابت پرداخت خواهد شد.
نیمه اول سال (شش ماه اول):
•    حق بیمه عبارت است از : دستمزد روزانه × تعداد روزها × درصد بیمه
در همین راستا، حق بیمه در شش ماه اول سال با توجه به ماه‌های 31 روزه متفاوت از شش ماه دوم سال با توجه به روز های 30 و 29 روزه است.
نیمه دوم سال (شش ماه دوم)
•    حق بیمه در 5 ماه اول شش ماهه دوم سال 30 روزه ولی در اسفند ماه 29 روزه محاسبه می شود

سوالات متداول لیست بیمهبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.