خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

ثبت درخواست گزارش توجیهی افزایش سرمایه
تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
 
افزایش سرمایه در مجموعه ها به شیوه های متفاوت و با اهداف مختلفی صورت می پذیرد. در برخی موارد بدون نیاز به واریز نقدی از طرف سهامداران و فقط از طریق مطالبات سهامداران و یا سود انباشته موجود در صورت های مالی، این مبالغ به سرمایه ثبتی شرکت اضافه می شود و افزایش سرمایه رخ می دهد. در این حالت جمع تمام داراییهای جاری و غیر جاری شرکت در قبل و بعد از افزایش سرمایه ثابت است و فقط در سمت چپ ترازنامه ارقام در دسته بندی ها جابه جا و تغییر می کنند. اگر هم نیاز است می توان از محل آورده نقدی سهامداران یا گرفتن تسهیلات مالی و به عبارتی تزریق نقدینگی به مجموعه، افزایش سرمایه صورت پذیرد. در این حالت از افزایش سرمایه جمع تمام دارایی های شرکت در سمت راست ترازنامه و همچنین همه بدهی ها و حقوق صاحبان سهام درج شده در سمت چپ ترازنامه، به یک مقدار افزایش می یابند. در بعضی حالت ها به صورت ترکیبی، قسمتی از افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته و قسمتی دیگر نیز از محل آورده نقدی و اخذ تسهیلات مالی ( تزریق نقدینگی) صورت می گیرد.
 
هدف از افزایش سرمایه دلایل مختلفی دارد، برای مثال می تواند اصلاح و تکمیل ساختار مالی باشد و یا بهبود نسبت های مالی به خاطر بالا بردن اعتبار شرکت نزد ارگان های مالی مانند بانک، سازمان بورس و یا تأمین مالی در راستای اجرای پروژه های سرمایه گذاری باشد.
 
در این مورد نیاز می باشد تا با هدف تصویب افزایش سرمایه و گذر از مسیر قانونی آن، یک گزارش توجیهی افزایش سرمایه با نظارت و نظر اعضای هیئت مدیره تهیه و تنظیم شود و به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تسلیم شود. این گزارش توجیهی پس از تنظیم باید توسط حسابرس شرکت تحت کنترل و بررسی قرار گیرد و درصورت تأیید آن، در مجمع عمومی فوق العاده تبیین و ارائه شود. رأی گیری در مورد افزایش سرمایه، در مجموع عمومی فوق العاده صاحبان سهام صورت می گیرد.
 
بعد از تصویب افزایش سرمایه و در حالتی که قسمتی از افزایش سرمایه متعلق به آورده نقدی سهامداران باشد، هریک از سهام داران باید به تناسب درصد سهام خود و با در نظر گرفتن مبالغ پیش بینی شده به عنوان آورده نقدی سهامداران، مبلغ مورد تعهد و مربوطه را به حساب شرکت واریز نمایند، حالا با افزایش تعداد سهام شرکت و درنتیجه افزایش میزان سهام هریک از سهامداران و با توجه به حفظ درصد سهم هرکدام از سهام داران، سرمایه شرکت افزایش می یابد.
عنوان های مربوط به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
1. مشخصات شرکت
2. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
3. تشریح طرح افزایش سرمایه
4. صورت وضعیت مالی
5. پیش بینی وضعیت آتی شرکت
6. مفروضات پیش بینی
7. ارزیابی طرح افزایش سرمایه
8. ریسک های مربوطه
9. پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

سوالات متداول گزارش توجیهی افزایش سرمایه